EPP

EPP

EPP to spółka inwestująca w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski. Nasz zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 6 projektów biurowych, 18 projektów handlowych i dwa projekty w przygotowaniu w Warszawie. Obiekty zlokalizowane są w 18 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów.