Henderson Park oraz EPP

EPP

Inwestycja należy do Henderson Park oraz EPP, które odpowiada również za zarządzanie kompleksem.

EPP to spółka inwestująca w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski. Jej zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 6 kompleksów biurowych, 25 centrów handlowych i jeden projekt w przygotowaniu w Warszawie. Obiekty zlokalizowane są w 18 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów.